Nepropásněte termín na podávání žádostí o dotace

0
150

Žadatelé o individuální dotaci mohou předkládat žádosti o poskytnutí dotace na podporu kultury, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy, zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity a spolkové činnosti v termínu od 01.07. do 15.08.2019.

Administrátorem pro investiční dotace a neinvestiční dotace stavebního charakteru je odbor investic a regionálního rozvoje MěÚ Litvínov, Mgr. Natalija Dolejšová, náměstí Míru 11, tel.č. 476 767 684, natalija.dolejsova@mulitvinov.cz .

Administrátorem pro neinvestiční dotace je odbor sociálních věcí a školství – úsek školství, MěÚ Litvínov, Kateřina Malčeková, Tržní 2042, tel.č. 476 767 986, e-mail: katerina.malcekova@mulitvinov.cz.

Žadatel je povinen předložit řádně vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí investiční/ neinvestiční dotace stavebního charakteru/neinvestiční dotace z rozpočtu města Litvínova“ (příloha č. 1 až č. 3 Pravidel) včetně všech povinných příloh v písemné podobě osobně, datovou schránkou: 8tybqzk (typ schránky: orgán veřejné moci) nebo prostřednictvím pošty na výše uvedené adresy.

Důležité upozornění:

Žádosti o dotace a část příloh včetně Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Litvínova jsou k dispozici na webových stránkách města Litvínova:

https://www.mulitvinov.cz/dotace-a-zapujcky/ds-51255/p1=82150

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!