Nezaměstnanost klesá

0
175
ilustrační foto

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 2,9  % na 27 324 osob, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 13 845 míst a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,6 %. K 30. 6. 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 27 324 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 823 nižší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší o 9 399 osob. Z uvedeného počtu bylo 24 623 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let. Bylo to o 700 osob méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 9 562 uchazečů. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 3 410 osob. Ve srovnání s minulým měsícem jich bylo méně o 238 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 247 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 4 233 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 749 osob méně než v předchozím měsíci a o 1 065 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 315, tj. o 629 méně než v předchozím měsíci a o 663 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 644 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 371 méně než v předchozím měsíci a o 258 méně než ve stejném období minulého roku, 1 918 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění (sankčně, ostatní). Meziměsíční pokles uchazečů byl zaznamenán ve všech okresech, největší v okresech Teplice a Děčín (- 4,9 %), nejnižší v okrese Louny (0,8 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 14 949 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,7 %. V evidenci bylo 5 030 osob se zdravotním postižením, což představovalo 18,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 989 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 81 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 277 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,6 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 403 uchazečů o zaměstnání, tj. 23,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 6. 2018 meziměsíčně klesl na 4,6 %. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okrese Most (6,4 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Litoměřice (3,1 %). Podíl nezaměstnaných žen se udržel na 5,2 % a podíl nezaměstnaných mužů klesl na 4,1 %.

Kraj evidoval k 30. 6. 2018 celkem 13 845 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 956 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 776 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,0 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Most (4,1) a Ústí n. L. (4,0) a nejméně v okrese Litoměřice (1,3). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 879 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 361, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2018 prostřednictvím příspěvků podpořeno 3 006 osob, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 673 osob.

Nejčastěji podporovanými obory činností prostřednictvím SÚPM – SVČ byly ke konci měsíce stavebnictví (přípravné a dokončovací stavební práce, truhlářství a podlahářství, vodoinstalatérství apod.), osobní služby (manikúra, pedikúra, kosmetika aj.), velkoobchod a maloobchod, oděvní průmysl (výroba textilních výrobků, švadleny), vedení účetnictví aj.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!