Nová smuteční síň je k výstavbě o krok blíž

0
745

Další krok k výstavbě nové smuteční síně udělalo nyní město Litvínov. Architekt Tibor Gombarček začne už v dubnu s projektovými pracemi.

Za bezmála tři a půl miliónu korun město získá vypracování architektonické studie, zpracování průzkumů potřebných pro dořešení architektonické studie a pro samotné projektové práce, zajištění jednotlivých povolovacích procesů pro výstavbu, dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu řízení a dokumentaci pro provedení stavby, související inženýrskou činnost a autorský dozor. Návrh, který vzešel ze soutěže, bude dále zpřesňován podle požadavků města v rámci zpracování architektonické studie. „Vybraný dodavatel je vstřícný k úpravám svého architektonického návrhu smuteční síně a dalších prvků hřbitova tak, aby byl zajištěn veškerý komfort smutečních hostů v nové budově smuteční síně, aby provozní podmínky odpovídaly době a standardu smutečních obřadů v regionu, aby nové a upravované prvky na hřbitově byly pro návštěvníky hřbitova co nejpřijatelnější. Kladný přístup má také k řešení snadné údržby nových stavebních a krajinářských prvků,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. S výstavbou nové smuteční síně v první etapě souvisí nejen detaily a úpravy budovy nové smuteční síně, ale i detailní dořešení ponechané části stávající budovy smuteční síně, dopravní řešení včetně rozšíření parkovacích ploch, řešení zeleně a sadových úprav, řešení zpevněných ploch a komunikací, pietní okolí nové budovy, oplocení, vstupní prostory hřbitova a další úpravy požadované v soutěžních podmínkách. Projektové práce by měly být zahájeny po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Se stavbou nové smuteční síně by mohlo město začít v roce 2020.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!