Nový plán v odpadech bude platit až do roku 2025

0
450

Radní doporučili Zastupitelstvu města Mostu schválit nový plán odpadového hospodářství, který by měl platit od 1. března 2017 do 31. prosince 2025 a nahradí tak dosavadní plán odpadového hospodářství, který byl v platnosti od května 2007. Zpracování takového plánu je povinné pro každou obec, která ročně vyprodukuje alespoň 10 tun nebezpečného a 1 000 tun ostatního odpadu. Město tuto podmínku splňuje, neboť v roce 2015 vyprodukovalo přes 34 tun nebezpečného a více než 17 000 tun ostatního odpadu.

Plán je rozdělen na tři části. V analytické části je zhodnoceno nakládání s odpadem v letech 2011 – 2015, závazná část obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle opatření k jejich dosažení. Poslední, směrná část obsahuje návrhy na zlepšení systému nakládání

s komunálními odpady a detailně popisuje konkrétní postupy realizace jednotlivých opatření k dosažení cílů nového plánu. Plán rovněž mimo jiné počítá se zachováním bezplatného svozu odpadu pro Mostečany.

Dle vyjádření krajského úřadu navrhovaný plán odpadového hospodářství obsahuje všechny předepsané náležitosti a je v souladu s krajským plánem odpadového hospodářství pro období 2016 – 2025.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!