Primátor Mostu a jeho náměstkyně jednají s ministry o naplňování požadavků měst

0
108

Mostecký primátor Jan Paparega se v polovině března setkal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Jednali společně o programu Výstavba, který nahradí původně zamýšlený zákon o sociálním bydlení.

Prim„Schůzku jsem inicioval, protože mě zajímá, jak se budou naplňovat opatření, která byla vydiskutována již v loňském roce,“ informoval primátor Paparega. Jedná se o 15 opatření, jež mají pomoci městům jako Most, Ústí nad Labem nebo Kladno v boji proti obchodu s chudobou a dalšími problémy tento jev doprovázejícími a která byla definována právě na základě požadavků těchto měst.

Jedním z těchto požadavků byla možnost čerpat peníze na výkupy bytů. Původně zamýšlený zákon o sociálním bydlení nebude projednáván. Vláda místo toho vydá nařízení prostřednictvím programu Výstavba, z něhož bude možné čerpat peníze na výstavbu, rekonstrukci či koupi bytů, které budou plnit funkci sociálního bydlení. A právě o obsahu připravovaného programu nyní jednal primátor Paparega s ministryní Dostálovou. „V tomto nařízení totiž nebyla obsažena možnost výkupu bytových jednotek v problematických částech města, což prakticky znemožňuje městům jako je Most, Ústí nad Labem, Kladno a další, aby postupně opět získala do svého vlastnictví bytový fond, se kterým budou moci disponovat, a ovlivňovat tak skladbu obyvatel tyto bytové jednotky využívající. Jednoduše řečeno jde o to, aby města možností výkupu bytů omezila obchod s chudobou a získala nad bytovým fondem ve městě kontrolu,“ vysvětluje primátor Paparega. „Paní ministryně přislíbila, že poté, co obdrží nařízení, které již bude vydiskutované politickými kluby a Legislativní radou vlády, zašle mi tuto verzi, abych mohl dát podnět na zapracování možnosti výkupu bytů,“ doplnil primátor. Na realizaci programu Výstavba bude v letošním roce státem vyčleněna jedna miliarda korun, v letech následujících pak 3 miliardy Kč.

MarketaVe stejném týdnu se náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará zúčastnila jednání u kulatého stolu na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se diskutovalo o dalších z navržených opatření, především o problematice revize dávek na bydlení. K jednotlivým návrhům na revizi dávek na bydlení se vyjádřilo i město Most. „Diskutovali jsme například o tom, že by mělo dojít ke zjednodušení systému dávek na bydlení nebo o tom, že příjemce dávky by měl projevovat snahu o spolupráci se sociálním pracovníkem a ve spolupráci s ním aktivně řešit svou situaci například nalezením zaměstnání, vyhledáváním standardní formy bydlení a nesetrváváním dlouhodobě na dávkách. Zavedeny by také měly být minimální technické a hygienické standardy u bytů a možnost odejmout dávku,“ říká náměstkyně Stará. A dodává, že u kulatého stolu jednali i o tom, že dávku by neměl dostávat člověk, který má více bytových jednotek, takový člověk podporu státu nepotřebuje. Systém by měl být ale nastaven tak, aby podporoval žadatele, kteří pracují, ale mají nízký příjem, seniory, kteří pracovali v minulosti, nebo osoby, které se dostanou do nouze na přechodnou dobu, jako jsou třeba lidé po úrazech.  Naopak člověk dlouhodobě závislý na dávkách by měl prokázat a vysvětlit, kde vzal prostředky na dražší věci, když dlouhodobě nepracuje. Most také souhlasí se spravedlivějším nastavením výše uznatelných nákladů na bydlení, kdy by se vycházelo z hodnotové mapy nájemného a u služeb z normovaných spotřeb a reálných cen dodavatelů. A požaduje také, aby pronajímání bytů podléhalo živnostenskému zákonu. “Ministerstvo nyní zváží, zda naše připomínky zapracuje před tím, než konkrétní návrhy pošle do meziresortního řízení,“ doplnila náměstkyně Stará.

„Jedině souhrn opatření, která byla definována na základě požadavků měst, může napomoci efektivnímu boji proti obchodování s chudobou, proto budeme požadovat jejich realizaci,“ uzavírá primátor Mostu Jan Paparega.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!