Z Rady města Mostu (49. týden)

0
633
Nové učebny

MOST – Základní škole Jakuba Arbesa (7. ZŠ) radní schválili podání žádosti o státní dotaci na projekt nástavby odborných učeben. Jedná se o tři nové odborné učebny: přírodovědnou, jazykovědnou a učebnu informatiky, kabinet, serverovnu a sociální zařízení. Projekt dále řeší také kompletní vybavení učeben – moderní ICT a audiovizuální techniku, úplnou bezbariérovost objektu (vybudování výtahu) a podobně. Rozpočtové náklady celé stavby a veškerého vybavení dle projektové dokumentace jsou 23,5 milionu Kč. „Projekt z dané výzvy je financován v režimu ex post, proto je nezbytné veškeré náklady předfinancovat,“ doplnila tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

U pohřbů jiné ceny

MOST – Radní schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění pohřbení osob zemřelých na území města Mostu. Pohřby bude zajišťovat společnost Technické služby města Mostu za jednotkovou cenu za jedno pohřbení zpopelněním v krematoriu a související činnosti za šest tisíc korun. Dále za jednotkovou cenu pohřbení uložením lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti ve výši rovněž šest tisíc korun.

Semináře pro pěstouny

MOST – Radní schválili zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění odborných vzdělávacích seminářů pro pěstouny formou výjimky Městské správě sociálních služeb v Mostě za dvě stě tisíc korun a zadání veřejné zakázky na konání dvou víkendových pobytů spojených se vzděláváním pro pěstouny též formou výjimky společnosti Velký vůz Sever za dvě stě padesát tisíc korun.

Město žádá o finance

MOST – Město podalo žádost o dotace na projekt z programu Zaměstnanost zaměřeného na komunitní plánování. „V případě schválení by neinvestiční dotace činila 95 procent veškerých nákladů komunitního plánování,“ upřesnila mluvčí Alena Sedláčková. Rozvoj komunitních služeb plánuje město Most již od roku 2005. Jedná se o stálý proces, který bude probíhat i v následujících letech. Veškeré náklady na tuto činnost byly dosud hrazeny z rozpočtu města. „Bude-li město se svou žádostí úspěšné, pak dojde k výrazné úspoře finančních prostředků. Náklady dvouletého projektu se odhadují na 1,8 milionu Kč,“ doplnila dále mluvčí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!