Demolice bývalé ubytovny se komplikuje

0
562

Demolice bývalé ubytovny pro nepřizpůsobivé U Bílého sloupu, na kterou město získalo dotaci, se komplikuje. Na úrovni základové spáry, zhruba jeden metr pod zemí, se objevila železobetonová konstrukce, se kterou nikdo nepočítal. Demolice se proto prodlouží a hlavně prodraží.

Demolice objektů ubytoven U Bílého sloupu v Litvínově byla zahájena 6. března předáním staveniště. Zakázku na základě výběrového řízení získala od města firma AQUA zemní práce s nejnižší nabídkovou cenou 3,3 milionu korun včetně DPH. Ubytovny hodlalo město odstranit až na úroveň základové spáry, což je zhruba jeden metr pod okolní terén. Nyní se ukázalo, že bude muset jít ještě hlouběji. Odstraní se také veškeré vnitřní instalace kanalizace, vody, vytápění a plynovodu, včetně všech souvisejících nadzemních částí šachet. Z venkovních inženýrských sítí se demontují stožáry veřejného osvětlení včetně kabelového vedení. Odstraní se oplocení a zpevní se komunikace v areálu. V areálu zůstane vjezd na pozemek a vzrostlé stromy.

Litvínov využil mimořádného dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj. V programu je na tři roky alokováno sto miliónů korun. „Litvínov získal maximální možnou dotaci 5 miliónů korun hned v prvním kole dotačního programu. Právě pro města, jako je Litvínov, jsme dotační program prosazovali,“ připomněl krajský radní Martin Klika. V případě litvínovské ubytovny se předpokládaly náklady na demolici až na deset miliónů korun. V budovách je totiž azbest, jehož likvidace si žádá speciální postup. „Při odstraňování základových pasů v souladu s projektovou dokumentací byla nalezena železobetonová konstrukce zasahující až pod úroveň původních základových pasů. Jedná se pravděpodobně o v minulosti provedené dodatečné zpevnění základů stavby proti jejímu poklesu vzhledem k jílovitému podloží. Tato skutečnost nemohla být zjištěna při zpracování projektové dokumentace, ani před zahájením demoličních prací. Vícepráce dodavatele demoličních prací jsou odhadnuty na zhruba 100 tisíc korun,“ prozradila starostka města Kamila Bláhová.

Na místě ubytovny zůstane zelená plocha. Město totiž podle podmínek dotačního programu nesmí uvolněný pozemek deset let prodat. Po uplynutí této doby by měly na místě bývalých ubytoven pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé občany vyrůst rodinné domy. „Po dokončení demolice ubytoven U Bílého sloupu je nutno realizovat projekt následného využití revitalizovaného území, který spočívá v revitalizaci zeleně. Projekt je jednou z podmínek poskytovatele dotace a musí být zrealizován v horizontu 3 let od dokončení demolice. Předpokládané náklady činí 400 tisíc korun. Rada města schválila rozpočtovou změnu k financování navýšených nákladů a revitalizaci území,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Podobným způsobem by se chtělo město zbavit také vybydleného panelového domu v Janově, který koupilo od CPI.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!