Dobrá zpráva: Čtyřproudovka Most – Litvínov bude!

0
1264

Mostecko se konečně dočkalo. Bezpečnostní rada státu uznala, že Most a Litvínov potřebují pro svou bezpečnost čtyřproudovou komunikaci. Po letech, kdy se o zkapacitnění silnice jen mluví, je to první jasný signál, že čtyřproudovka přeci jen bude.

Zkapacitnění komunikace I/27 Most – Litvínov bylo jedním z hlavních témat nejen při loňské návštěvě Bohuslava Sobotky v regionu, ale také při výjezdním zasedání vlády v Ústeckém kraji. O zkapacitnění této komunikace dlouhodobě usiluje vedení Ústeckého kraje. Své úsilí zintenzivnilo po loňské havárii v areálu Unipetrolu RPA, kdy se jasně prokázalo, že nedostatečná kapacita komunikace ohrožuje práci záchranářů, ale také případnou evakuaci zaměstnanců z areálu a obyvatel okolních měst a obcí. V době havárie byla silnice několik dnů uzavřena. Závod byl v okolí jednoho kilometru evakuován. To vše po komunikaci, která svou kapacitou rozhodně nestačila nasazenému úsilí záchranářů. „Vítáme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jako další krok, který přiblíží Litvínov a Most k čtyřproudové komunikaci. Zkapacitnění komunikace mezi Mostem a Litvínovem je pro bezpečnostní situaci regionu velmi důležité. Události v Unipetrolu ze srpna loňského roku jsou toho nezvratným důkazem. Je nutné do budoucna co nejvíce usnadnit práci záchranářům a zvýšit bezpečnost spojení mezi Mostem a Litvínovem,“ komentoval rozhodnutí krajský radní pro bezpečnost Martin Klika. Krajská bezpečnostní rada se sejde 26. února, jedním z bodů jednání bude právě komunikace mezi Mostem a Litvínovem. „Jsme rádi, že i Bezpečnostní rada státu zhodnotila rozšíření komunikace mezi těmito městy jako velmi potřebné. Nedávná havárie v průmyslovém areálu nám jen dokázala, že je potřeba myslet nejen na podobné situace v budoucnosti, ale i například na dopravní nehody, které mohou zablokovat oba jízdní pruhy, a tím tak pohyb záchranných složek dost zkomplikovat,“ popsal stav silnice hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Je to pozitivní zpráva a chci věřit, že když stát investuje do projektové přípravy, že také v rozumném čase zajistí i realizaci rozšíření silnice mezi Mostem a Litvínovem, protože je to otázka nejen dopravní, ale především bezpečnostní,“ komentuje situaci primátor Mostu Jan Paparega. „Je to skvělá zpráva nejen pro Litvínov, ale také pro všechny obce v našem správním obvodu. Jsem ráda, že se vláda konečně začíná chovat k Litvínovsku zodpovědně“ komentovala rozhodnutí Bezpečnostní rady státu starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Z jednání Bezpečnostní rady státu: Bezpečnostní rada státu se na svém jednání zabývala návrhem řešení problematiky zkapacitnění dopravního úseku I/27 Most – Litvínov a uložila ministrovi dopravy upravit projekční návrh pro zkapacitnění I/27 ve formě čtyřpruhové komunikace tak, aby odpovídal dnes platným normám a požadavkům na bezpečnost silničního provozu.

Zkapacitnění komunikace mezi Mostem a Litvínovem je rovněž dlouhodobým tématem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. „Nesouhlasíme se zamítavým stanoviskem ministerstva dopravy, které je zdůvodněno pouze hodnocením ekonomické výhodnosti. Bezpečnost provozu a dostupnost složek integrovaného záchranného systému se těžko vměstnává do tabulek, zvlášť když jde o tak mimořádný případ. Jsem velmi ráda, že Bezpečnostní rada státu vnímala naše argumenty,“ říká k rozhodnutí Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK. Souhlas se zkapacitněním již dříve vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!