Gabriela Nekolová: „Chceme, aby měli rodiče jistotu, že jejich dítě najde po absolvování školy práci“

0
545

Ústecký kraj byl řadu let mezi kraji popelkou, macešsky opomíjenou ze strany státu. Proto nyní potřebuje od státu mnohem větší pozornost, aby nastartoval svou ekonomiku. V současné době Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje připravuje „Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje“. Co tento plán kraji přinese a jak se dotkne obyvatel jednotlivých regionů kraje? Na to jsme se zeptali předsedkyně hospodářské a sociální rady Gabriely Nekolové.

Co si má člověk pod dokumentem s tak náročným názvem představit?

Není to nic složitého. Je to soubor zcela konkrétních opatření a aktivit, zaměřených na řešení problémů, které se týkají široké veřejnosti a kterými se region zabývá. Od zadluženosti obyvatel až po zdravotnictví.

Jaká opatření například máte na mysli?

Akční plán přesně říká, co potřebujeme, aby Ústecký kraj dosáhl úrovně ostatních regionů, zvýšil svou konkurenceschopnost, oživil ekonomiku, zlepšil svou image. Chceme také dosáhnout snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků mimo region a toho, aby Ústecký kraj byl vhodným místem pro život svých obyvatel.

Jak dlouho taková strategie vzniká?

Na strategii restrukturalizace pracujeme už více než rok. A samozřejmě nejen „od stolu“. Spolupracujeme se širokým týmem odborníků z různých odvětví. O změnách v regionu ale může rozhodnout také široká veřejnost. Základní analýzu problémů udělal náš pracovní tým, významně ale přispěly také různé organizace a sdružení. Prostřednictvím webu a Facebooku zasílali své připomínky a návrhy na změny obyvatelé celého kraje. Obdrželi jsme přes sto podnětů, které jsme do akčního plánu zapracovali.

Co si například přejí změnit obyvatelé Mostecka?

Návrhů, které se týkají konkrétně Mostecka, přišlo hned několik. Dostali jsme například podnět na využití Jezera Most. Lidi na Mostecku také hodně trápí soužití s nepřizpůsobivými sousedy.

Soužití s nepřizpůsobivými – dá se s tímto problémem vůbec něco dělat?

Soužití s nepřizpůsobivými lidmi, sociálně vyloučené lokality, zneužívání sociálních dávek a další sociální problémy se týkají celé řady navrhovaných opatření. Od návrhů na legislativní změny po žádost o navýšení prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Z té by se například mohly hradit mzdy domovníkům pro sdružení vlastníků bytových jednotek. Posílit žádáme kontroly nelegálního zaměstnávání.

Jaká další opatření žádáte od vlády?

Je to hodně o penězích. Během několika let by restrukturalizace měla být o desítkách miliard korun, které do kraje vláda pošle. Žádáme o změnu nevhodně nastavených dotačních titulů. Například u programu na demolici prázdných domů v sociálně vyloučených lokalitách chceme, aby obce mohly z této dotace vybydlené domy také vykoupit od majitelů Na to totiž mnohdy peníze nemají, a tak je pro ně dotace na demolici nedosažitelná. Další opatření, které je zejména pro Mostecko velmi důležité, je možnost oddlužení. To by ale mělo velmi přísné podmínky. Týkalo by se výhradně lidí, kteří mají snahu své dluhy platit, mají kvalifikaci a pracují.

Kolik lidé na Mostecku dluží peněz?

Zadluženost obyvatel na Mostecku patří v republice ke špičce. Obyvatelé Mostu dluží 2,5 miliardy korun. Dluhy, které jen obtížně nebo vůbec nezvládá, má 17 procent procent obyvatel. Průměrně má v Mostě každý dlužník, který nesplácí své dluhy, šest exekucí! Chceme zpřísnit trh s půjčkami a zvýšit finanční gramotnost lidí.

Restrukturalizace kraje je tedy nejvíce zaměřena na sociálně slabé?

Je pro všechny obyvatele kraje. Součástí jsou opatření na změnu školství, posílení těch oborů, které jsou žádané od zaměstnavatelů. Chceme, aby měli rodiče jistotu, že jejich dítě najde po absolvování školy práci. Žádáme od státu podporu dalších investic do Krajské zdravotní. Chceme, aby pacienti ve vážném zdravotním stavu našli pomoc v kraji a nemuseli čekat na specializované zákroky v pražských nemocnicích. Jedná se nám konkrétně o středisko kardiochirurgie. Některá opatření se týkají životního prostředí. To jsou problémy, které se týkají všech obyvatel kraje a zásadně ovlivňují životní úroveň.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!