Hornické muzeum má důležitý glejt

0
279

Spolupráci s Podkrušnohorským technickým muzeem a podpoře jeho aktivit podepsali představitelé místních těžařských společností, Ústeckého kraje, města Mostu, báňské technické univerzity a hospodářských rad.

Memorandum by mělo zajistit pro hornický skanzen větší finanční podporu a prohloubit vzájemné aktivity, a to se všemi subjekty, které se pod dokument podepsaly. Mezi ně patří Ústecký kraj, Vršanská uhelná, Severočeské doly, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Hospodářská a sociální rada Mostecka a Ústeckého kraje a také město Most. „Pro nás jsou peníze, které nám tyto subjekty a naši partneři dávají, významné. Ale je potřeba pustit se do zásadnějších oprav, zejména do střech a okapů, aby do budov nezatékalo a nespadly nám na hlavu. Věříme, že i díky memorandu se podaří tyto cíle naplnit,“ uvedl ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš.

„Hornické muzeum se účastnilo řady významných projektů, které pozvedly naši činnost. Bohužel se nepodařilo některé jiné naplnit a tyto problémy nevznikaly na naší půdě, ale u partnerů v Německu, kdy se nepodařilo obnovit expozici v jámové budově. Dosud je tak do této technické památky zákaz vstupu. Muzeum má ale před sebou další velké cíle, které chce naplnit nejen v oblasti památek, ale i v oblasti vzdělávání, popularizace vědy a techniky…,“ konstatoval předseda správní rady Podkrušnohorského technického muzea Vlastimil Vozka, který všem přítomným poděkoval za podporu aktivit.

Díky finančním prostředkům od Ústeckého kraje a za přispění Vršanské uhelné se v loňském roce podařilo v muzeu zateplit některé budovy a zavést do nich topení. Opravit částečně střechy a vytvořit atrakci zejména pro děti, kterou je zdejší úzkokolejka s hornickou mašinkou. „Možná se to ve výčtu zdá jen jako málo věcí, ale pro nás hodně důležitých. Chtěli bychom v udržování budov pokračovat, tedy zavést topení i do dalších expozic, což by mohlo znamenat celoroční provoz, opravit další střechy a budovy. V roce 2018 ještě plánujeme dokončit i zmiňovanou úzkorozchodnou dráhu, s níž se začalo loni,“ vyjmenoval hlavní letošní úkoly pro muzeum ředitel Jakš.

Hornický IQ park

Muzeum připravuje další větší projekty a aktivity. Jednou z nich by měla být i jakási obdoba IQ parku, jaké jsou například v Plzni nebo Liberci. „Chceme tento park ale udělat po svém. Nekopírovat něco, co už tady je, ale snažit se, aby lidé věděli a viděli, jak fungují některé věci, ať už vyřazované z provozu nebo ještě funkční. Na šachtě jich je mnoho a my tady u nás můžeme ukázat, jak fungují v běžném procesu. I proto jsem velmi rád, že jsme společně k memorandu dospěli, že je vůle propagovat muzeum i jeho funkce. Je to pro nás čest a jsme za to velmi rádi,“ poděkoval za přízeň Zbyněk Jakš.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!