Litvínovská knihovna plánuje „Ženský kruh“ a „Valentýnskou střelnici“

0
319

web_marcelaevaaKnihovna v Litvínově už dávno není jen místem, kde se půjčují knihy. Stala se centrem setkávání lidí rozličných zájmů a místem vzdělávání. V loňském roce přišlo do knihovny, ať už pro knihu či na některou z akcí, 52 tisíc lidí. O aktivitách knihovny v loňském roce a plánech na rok letošní jsme si povídali s ředitelkou Marcelou Gűttnerovou.

Nejprve se pusťme do statistiky. Jak si stála knihovna v loňském roce v oblasti čísel?

V roce 2017 knihovnu navštívilo bezmála 52 000 lidí. Zcela poprvé se do knihovny zaregistrovalo 225 nových čtenářů. To odpovídá každoročnímu průměru nárůstu nových čtenářů. Měsíčně přišlo do knihovny v průměru 4 300 návštěvníků a uskutečnilo průměrně bezmála 8 600 výpůjček. Celkem se z knihovního fondu provedlo necelých 104 000 výpůjček. Z jiných knihoven bylo našim čtenářům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zajištěno 188 titulů.

Co v současné době knihovna čtenářům nabízí k vypůjčení?

Čtenáři si mohou vybrat z více než 82 tisíc knih a časopisů. V loňském roce přibylo 3 691 knih v hodnotě 660 tisíc korun. Vedle nich knihovna svým čtenářům zakoupila i řadu nových audioknih a roční předplatnék 163 odebíraným periodikům. Novinkou v uplynulém roce bylo spuštění výpůjček e-knih.

Jak se půjčují e-knihy?

Z našeho online katalogu si mohou čtenáři registrovaní v knihovně do svého zařízení zdarma stáhnout některou z e-knih. Vybírat mohou z nabídky téměř 3 000 titulů.

Co kromě půjčování knih a časopisů návštěvníkům knihovny nabízíte?

Od využití výpočetní techniky, tisku, kroužkové vazby, po balení učebnic a ještě mnoho jiného. Tyto služby využilo přes 8 000 návštěvníků. Knihovna také připravuje velký počet akcí pro veřejnost.

Které akce považujete za nejzdařilejší?

Senioři si přišli na své zejména na přednáškách Univerzity volného času, která v knihovně probíhá už od roku 2007. Dále je to Deskohraní, při kterých se nadšenci deskových her každý měsíc pravidelně setkávají, aby se zrelaxovali u hraní společenských her. Odstartoval také projekt „Knížky nás baví“, kde při pravidelných setkáních knihovnice nenásilnou formou připravují budoucí maturanty ke zkoušce z literatury. Novinkou byl i vánoční jarmark. Pro středoškoláky se i nadále konala tvořivá setkání klubu Libris & Creativity. Několik jich také přišlo strávit veselou Noc s Harry Potterem do knihovny. Oblíbená jsou pravidelná setkání v „Dílně pana Nešiky“. V dětském oddělení byla také otevřena úniková hra. Ta je laděna tematicky do bradavické školy čar a kouzel. Po celý rok probíhaly v knihovně lekce pro školky a základní školy.

Knihovna každoročně také zve na besedy autory knih. Kdo navštívil Litvínov v loňském roce?

Největší atrakcí byla návštěva amerického spisovatele Roberta Fulguma, který v pořadu Listování představil svou knihu Co jsem to proboha udělal. Své knihy přišli také představit teplický spisovatel Jiří Hnilička a Iva Pekárková. Dětské oddělení již tradičně svou veselou besedou oživil ilustrátor Adolf Dudek.

Co nového čeká knihovnu letos?

V letošním roce plánují kolegyně z dospělého oddělení setkávání pro ženy s názvem Ženský kruh, který se bude jednou v měsíci zabývat nejrůznějšími tradicemi a zvyky. Dále to budou pravidelná Deskohraní, Valentýnská střelnice a také oblíbená burza knih. Rozjednány máme také návštěvy spisovatelů a ke 100. výročí založení republiky přednášky a výstavy. Senioři se mohou zúčastnit našich univerzit a pro mladé rodiny připravujeme zapojení do nového celostátního projektu S knížkou do života. Nebudou chybět ani oblíbené tvůrčí dílničky. Kolegové v dětském oddělení připravují Noc s Andersenem, letní výlety a příměstský tábor pro děti, kam už nyní mohou rodiče děti přihlásit. Knihovna bude i letos plná nejrůznějších aktivit a věřím, že každý zájemce si něco svého u nás najde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!