Město se brání další herně „zuby nehty“

0
639

V okolí Stovek hrozí vznik další herny. Město tomu chce zabránit. Poslalo na ministerstvo záporné stanovisko k povolení provozu, a navíc si chce celou věc pojistit. Prostor, kde by měla herna vzniknout, chce koupit.

Hernu má v plánu provozovatel otevřít v prostorách Stovek, kde nyní působí kuchyně Hanák. Primátor Jan Paparega chce všemu ale udělat přítrž. „Posílali jsme negativní stanovisko na ministerstvo financí k tomu, aby tu herna vznikla. Žádost byla podaná ještě ke konci roku a týká se ještě starého zákona. Zamítavé stanovisko jsme zdůvodňovali tím, že se jedná o velmi problémovou a vyloučenou lokalitu,“ zmínil primátor s tím, že město nechce jen nečinně čekat, zda ministerstvo i přes zamítavé stanovisko města hernu povolí (jako v případě herny Kajot u Prioru) a jedná o odkupu prostor do majetku města. „Vlastník prostorů, kde by měla herna vzniknout, jej nabízí za 1,9 milionu korun. Město nechává zhotovit znalecký posudek, od kterého se vše odvine,“ vysvětluje dále první muž města. Pokud bude cena pro radnici přijatelná a bude ji akceptovat i stávající vlastník, pak bude odkup velmi reálný. Město dokonce ví, jak by s odkoupenými prostory naložilo. Vznikla by zde totiž služebna městské policie. „Nová služebna by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti v této problémové lokalitě a tyto prostory se k tomuto účelu přímo nabízí. Jsou v polovině nejproblematičtější lokality ve městě – nedaleko bývalého hotelu Viktor,“ konstatuje Jan Paparega a ještě dodává: „Měli jsme ve volebním programu zřízení mobilní služebny. V tomto případě by se sice o mobilní služebnu nejednalo, ale o jakousi variantu. Zázemí pro strážníky by tu bylo velmi praktické. Mohli by tu na celou situaci dohlížet a bylo by to i zázemí pro preventisty.“

I když město služebnu v těchto místech za každou cenu zřizovat nehodlá, akceptovalo by prý i vyšší cenu. „Nejsme soukromý subjekt a nakládáme s veřejnými prostředky. V tomto případě bych se ale přimlouval, že pokud vyvstane ze znaleckého posudku cena o něco nižší, abychom akceptovali nabídku,“ je přesvědčen primátor Paparega.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!