Nadace Unipetrol rozdělila mezi studenty přes 1,5 milionu

0
463

Nadace Unipetrol rozdělila první stipendia mezi 22 středoškolských a 18 vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1 520 000 korun. O stipendia nadace se ucházelo 81 studentů středních a vysokých škol z celé České republiky. Nejúspěšnější byla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, jejíž studenti obdrželi celkem devět stipendií, a Střední škola logistiky a chemie v Olomouci se šesti stipendisty. Téměř dvě třetiny podpořených studentů tvořily dívky.

„Jsem velmi potěšen nejen velkým zájmem studentů, ale také faktem, že dvě třetiny úspěšných žadatelů tvoří dívky. Je vidět, že chemické vědy nejsou pouze doménou chlapců,“ řekl Andrzej Modrzejewski, předseda správní rady Nadace Unipetrol, a dodal: „Přeji všem oceněným hodně úspěchu v dalším studiu a těším se na jejich studijní výsledky.“

Žádosti studentů přírodovědných a technických oborů na středních a vysokých školách individuálně

vyhodnocuje správní rada na základě studijních výsledků, sociální a ekonomické situace, ostatních aktivit studenta a samozřejmě podle jeho studijních a kariérních plánů do budoucna. Nutnou podmínkou byl také studijní prospěch do dvou celých. „Zjišťovali jsme důvody žádosti o stipendium a prověřovali i finanční situaci rodiny. Snažíme se hodnotit celkovou životní situaci studenta a chceme mu usnadnit podmínky pro další studium. Není tak podstatné, jestli bude mít studijní průměr 1,3 nebo 1,5, důležité jsou jeho další aktivity a nadšení v daném oboru,“ uvádí Julie Růžičková, koordinátorka Nadace Unipetrol.

„Nadace Unipetrol je dalším krokem k popularizaci chemie mezi mladou generací. Jsem velmi rád, že oslovuje nejen studenty, ale věnuje se také školám samotným. Na středních školách se totiž zpravidla rozhoduje o budoucím zájmu studentů o daný obor,“ řekl Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Grantový program Nadace Unipetrol

Na začátku listopadu bude vyhlášen druhý pilíř Nadace Unipetrol – grantový program pro střední školy. Jde o jedinečnou příležitost, díky které může škola získat finanční prostředky na vybavení učeben a laboratoří, na organizaci přednášek a seminářů a na realizaci zajímavých dlouhodobých projektů zaměřených na vzdělávání či na popularizaci přírodních a technických věd. „Propozice a pokyny pro sepsání a podání přihlášky do grantového programu budou zveřejněny na webových stránkách nadace. Uzávěrka přihlášek bude 1. února 2018,“ doplnila Julie Růžičková.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila činnost 27. prosince 2016. Svůj účel, podporovat studenty přírodních a technických oborů a popularizovat přírodní vědy, nadace naplňuje jak v oblasti stipendijních programů a placených stáží pro studenty, tak v oblasti grantových programů určených pro střední školy. Předsedou správní rady Nadace Unipetrol je Andrzej Modrzejewski, generální ředitel skupiny Unipetrol. Dalšími členy jsou Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výzkum a vývoj. Koordinátorkou nadace je Julie Růžičková. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!