O terminálech, špatném ozvučení a hřišti

0
528

Havarijní stav ozvučení zimního stadiónu, rekonstrukce hřiště u jazykové školy, stížnosti obyvatel Janova na osadním výboru a další věci řešili opoziční zastupitelé s vedením města na posledním jednání litvínovského zastupitelstva.

Bouřlivá diskuze se rozpoutala hned v úvodu jednání. Zastupitel Daniel Volák (ODS) žádal vysvětlení několika bodů, které v termínu od posledního zasedání zastupitelů projednávali radní. Nejprve se zajímal o osud dopravního terminálu v Litvínově. „Žádáme kraj, aby nám pomohl personálně i s finanční spoluúčastí. V současné době připravujeme velké investiční akce v Litvínově a nemáme personální kapacitu řešit dopravní terminál,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Vysvětlení k dopravnímu terminálu připojil také zastupitel a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika (ČSSD): „Původně měl dopravní terminály v Litvínově a Klášterci nad Ohří realizovat Ústecký kraj.Jsou připraveny studie i finanční prostředky na tyto dvě akce. Problém ale je, že by kraj musel mít terminály v majetku. Jednáme proto s oběma městy o možnosti, že by projekt realizovala a kraj by realizaci finančně podpořil.“

Dále se Daniel Volák zajímal o stav ozvučení zimního stadiónu. „Rada města jednala o havarijním stavu ozvučení zimního stadionu, které má být v havarijním stavu. Chci vědět, co se na stadionu děje a jak město bude situaci řešit,“ obrátil se zastupitel na vedoucího odboru nakládání s majetkem Petra Řeháčka. Ten připustil, že reproduktory nad hrací plochou i nad diváky skutečně hrozily zřícením. „Reproduktory byly zajištěny tak, aby nemohly spadnout. Celou záležitostí se bude v příštím roce zabývat odbor investic,“ uvedl Petr Řeháček.

Další dotaz směřoval na odbor investic. „Obrátili se na mě rodiče dětí z Osady. Byli nespokojeni s tím, že je hřiště zavřené. Jak bude probíhat rekonstrukce hřiště a v jakém režimu bude hřiště provozováno?“ zajímal se Daniel Volák. „Jedná se o kompletní rekonstrukci celého hřiště, tedy oplocení i povrchu. Hřiště dostane víceúčelový povrch vhodný pro několik sportů. Na hřišti přibydou lavičky a herní prvky, jako jsou například koše. Hřiště se bude zamykat a bude pod správou sousední základní školy,“ uvedl Petr Andrt, vedoucí odboru investic. „Naší snahou je, aby všechna hřiště, do kterých město investuje, sloužila nejen školám, ale také veřejnosti. Ještě nejsou stanovena přesná pravidla, ale hřiště bude otevřeno až do večerních hodin a bude mít správce,“ doplnila místostarostka Erika Sedláčková.


O čem jednali litvínovští zastupitelé

Nové sedačky nebudou

Jednatel Citadely Miroslav Otcovský informoval ve své zprávě o ukončení projektu výměny sedaček v kinosále v Citadele. Původně měl Miroslav Otcovský příslib od České kinematografie na dotaci na nové sedačky. Nepovedlo se ale získat potřebné finance na spoluúčast, a tak musel jednatel dotaci odmítnout.

Nová trafostanice

Zastupitelé schválili prodej části pozemku a zřízení věcného břemena na další pozemky pro společnost ČEZ Distribuce. Ta tu postaví novou trafostanici pro sportovní halu Koldům a koldomské koupaliště. Sportoviště u Koldomu, sportovní hala, koupaliště, tenisové kurty, volejbalové kurty jsou napájeny elektrickou energií ze stávající trafostanice v areálu tenisových kurtů. Tato trafostanice je napojena kabelem z trafostanice na zimním stadionu. Vzhledem k tomu, že trafostanice na zimním stadionu má být zrušena, uvedená sportoviště budou bez přívodu elektrické energie. Proto jednatel v minulém období podal žádosti o přímé napojení sportovišť přímo na rozvody ČEZ Distribuce.

Kolotoč kolem pozemku

Na jednání zastupitelstva se už potřetí dostal prodej pozemku na Osadě. Ten původně zastupitelé prodali už v listopadu jedinému zájemci, který se přihlásil v termínu zveřejněného záměru prodeje pozemku. V únoru ale zastupitelé usnesení o prodeji revokovali, protože bylo v usnesení formální pochybení a objevili se další zájemci o tento pozemek. Na posledním jednání ale na doporučení právního odboru revokovali revokaci a usnesli se, že pozemek přeci jen prodají původnímu zájemci. Ozval se totiž jeho právní zástupce a pohrozil městu žalobou.

Noční klid – nerušit!

Zastupitelé schválili vyhlášku, kterou zkrátili dobu nočního klidu. Doba nočního klidu se zkracuje každý rok na území celého města v noci z 31. prosince na 1. ledna na dobu od 2 do 6 hodin. V letošním roce se zkracuje na dobu od 24 do 6 hodin v areálu koupaliště ve všech nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v období počínajícím nocí z 30. 6. na 1. 7. a končícím nocí z 26. 8. na 27. 8. V areálu Louček v nocích z 1. 6. na 2. 6., z 2. 6. na 3. 6., z 16. 6. na 17. 6., z 21. 7. na 22. 7., z 22. 7. na 23. 7., z 28. 7. na 29. 7., z 29. 7. na 30. 7., z 11. 8. na 12. 8., z 12. 8. na 13. 8., z 18. 8. na 19. 8., z 19. 8. na 20. 8. a z 1. 9. na 2. 9. Za skvěle připravenou vyhlášku si vysloužil pochvalu od zastupitelů tajemník města Valdemar Havela.

Změny ve výborech

Na členství v kontrolním výboru rezignoval Daniel Volák (ODS). Nově byl zvolen Ludvík Šavel (ODS). Na členství ve finančním výboru rezignovala Helena Zemánková Týřová (ODS), nově byl zvolen Petr Hellmich (ODS).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!