Obědy pro děti po pěti letech: 18 tisíc obědů za 63 miliónů. Nejvíce pro Ústecký kraj

0
173

Téměř 18 000 obědů pro školáky z celé České republiky za více než 63 milionů korun – to je vizitka projektu Obědy pro děti, který před pěti lety spustila obecně prospěšná společnost Women for Women, za níž stojí Ivana a Pavel Tykačovi. Do projektu Obědy pro děti je v současnosti registrováno přibližně 1000 základních škol z celé republiky. Největší pomoc z nadace putuje dětem v Ústeckém kraji.

Počet obědů, které každým rokem zajistíme pro potřebné školáky, roste. V prvním roce činnosti jich bylo 340, v tomto školním roce bezmála 7000 a v tom příštím odhadujeme nárůst až na 8000 obědů. Na jednu stranu mám radost, že můžeme díky velmi významné finanční podpoře ministerstva školství nasytit tolik dětí, na druhou stranu je to poměrně smutná vizitka současné společnosti, kde oběd pro dítě ve školní jídelně stále není samozřejmostí,“ uvedla Ivana Tykač, ředitelka obecně prospěšné společnosti Women for Women, která před pěti lety po zhlédnutí televizní reportáže projekt uvedla v život.

Mám radost, že podpora dětem ze sociálně slabých rodin prostřednictvím obědů zdarma má výborné výsledky.  To, že se u dvou třetin dětí, které se často rekrutují například z rodin matek samoživitelek, prokazatelně zlepšila školní docházka a u některých také prospěch, dokazuje smysl podpory a to, že dětem skutečně pomáháme. A to je důvod, proč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i pro kalendářní rok 2018 opět vyčlenilo 30 milionů korun na školní obědy pro děti, jejichž rodiče jim je z různých důvodů nemohou platit“, uvedl ministr školství Robert Plaga.

Podporu ministerstva školství vnímáme jako dobrý příklad spojení státu a privátních zdrojů ve prospěch dobré věci, společenské odpovědnosti a solidarity, neboť tato na první pohled banální věc, jako je školní oběd, má na děti velmi významný vliv,“ uvedla Ivana Tykač, podle jejichž slov má pravidelná a kvalitní strava prokazatelně pozitivní vliv jak na školní prospěch, tak na lepší začlenění dítěte do školního kolektivu.

I ve školním roce 2018/2019 lze podle slov Ivany Tykač předpokládat nárůst potřebných dětí, jejichž školy se do projektu zapojí, a to i vzhledem k rozšiřovanému operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. „Dle zkušeností z minulých let odhadujeme pro příští školní rok zapojení minimálně 8 tisíc dětí, což znamená částku převyšující 37,5 milionu korun,“ dodala.

O PROJEKTU

Obědy pro děti jsou jedním z hlavních projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women, kterou v roce 2012 založili Ivana a Pavel Tykačovi.

W4W pomáhá především ženám (i mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení vlastních problémů.

Obědy pro děti je pomoc dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy jim jejich rodiče nemohou zaplatit obědy ve školních jídelnách. Jedná se o děti, jejichž situace je dlouhodobá a které nemají vidinu na zlepšení situace. Pro ně mohou být obědy ve školní jídelně dokonce jediným pravidelným teplým jídlem.

Projekt je určen pro děti ze základních škol z celé České republiky. Pro výběr dětí jsou nastavena tato základní kritéria:

  • rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách,

  • děti mnohdy do školy nenosí ani svačinu, nemohou se se svými spolužáky účastnit třídních či školních aktivit jako jsou výlety, výstavy, divadlo, plavání atd.

Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol, případně školních jídelen na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem a nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

W4W velmi aktivně spolupracuje se základními školami. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti na základě své dlouholeté pedagogické práce. S každou základní školou je řešena žádost individuálně.

Projekt získal velmi významnou finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2016, 2017 i na rok 2018. V březnu 2017 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Z KONKRÉTNÍCH KOMENTÁŘŮ ŠKOL – ZKUŠENOSTI ČI PŘÍBĚHY:

Matka z azylového domu, těžce řečově postižená holčička. Špatná docházka do školy, absence pomůcek, úkolů. Po zapojení do projektu, téměř 100% docházka, mamince jsme zajistili pracovní místo ve škole, maminka se začala zajímat o úkoly, začala spolupracovat s učitelkou, a vychovatelkami školy, rapidně se zlepšila péče o dítě, ve třídě je teď oblíbená, prospěch se také zlepšil. Projekt obědy pro děti nastartoval tuto spolupráci s rodinou a sociální začlenění dívky do třídy. Děkujeme za ni.“

Je radost vidět tyto děti v jídelně, když se vesele u oběda baví se spolužáky, často je vidím i jak si jdou s prázdným talířem přidat, to pak nelitujete obětovaného času navíc :-) a vám jako organizaci moc děkujeme. Určitě děláte moc potřebnou věc. Často dostávám poděkování od opatrovníků dětí a ne vždy se mi podaří vám ho předat :-).“

Velmi pozitivní a emotivní je příběh sedmiletého chlapce Jiříka, který je žákem s tělesným postižením a zároveň s mentálním postižením. Pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, maminka je samoživitelka na MD. Díky zapojení chlapce do projektu „Obědy pro děti“ tento úplně „rozkvetl“. Ze zakřiknutého téměř nekomunikujícího dítěte se stal veselý, spokojený, nadšený chlapec, do školy chodí moc rád, nemá téměř absenci, vstává prý doma mezi prvními již v 5 hod. a budí ostatní, že chce do školy. Velmi se zlepšily stravovací, stolovací a hygienické návyky – ze situace, kdy neuměl ani jíst si nyní i přes svůj tělesný handicap se již dokáže najíst samostatně, sám si nalévá pití, nebryndá, došlo k výrazné socializaci a zapojení do kolektivu ostatních dětí – tyto mu ve všem pomáhají. Neuměl poděkovat, pozdravit, nyní čile komunikuje s paní kuchařkami, umí poděkovat, zdraví, rozvoj komunikace s dětmi, pedagogy. Zlepšily se díky pravidelným obědům i hygienické návyky- mytí rukou, utírání, uklízení apod. Rodina – maminka i prarodiče je velmi vděčna za pomoc v rámci projektu „Obědy pro děti“ a i my jako škola, protože toto je konkrétní, okamžitá, systematická pomoc z Vaší strany na těch nejsprávnějších místech a těm opravdu potřebným. Jiřík je toho dokladem, neboť je i přes všechny rány osudu šťastným dítětem.“

V předchozích letech bylo jedno ze zapojených dětí velmi často nemocné (ne však z důvodu nějaké závažné nemoci – pouze bolesti hlavy, častá nachlazení), v průběhu poskytování obědů zdarma se zdravotní stav výrazně zlepšil. Domníváme se, že zajištění pravidelné stravy v podobě teplého (výživově hodnotného) jídla denně, mohlo přispět ke zlepšení zdravotního stavu.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!