Sociálních lůžek má Litvínov dostatek

0
672

V Litvínově přibydou sociální lůžka, která zejména nemocným seniorům usnadní přechod mezi lékařskou péčí v nemocnicích a návratem do domácího prostředí. V současné době se dokončuje rekonstrukce jednoho patra Podkrušnohorské nemocnice následné péče, kde by takových lůžek mělo vzniknout dvanáct.

V prostorách původně sídlily interní ambulance. Lékaři ale prostory uvolnili. Nemocnice následné péče tak může využívat kompletně celou kapacitu objektu. „Po úspěšném výběrovém řízení jsme začali s rekonstrukcí těchto prostor. Udělat se tu musí prakticky všechno. Od rozvodů, podlah, oken až po změnu dispozic. Tím vznikne prostor pro deset až dvanáct lůžek v sociální péči,“ uvedla jednatelka Krušnohorské polikliniky, pod kterou Podkrušnohorská nemocnice následné péče patří, Hana Sošková. Podkrušnohorská nemocnice následné péče v současné době poskytuje lůžka zdravotnická. „Poskytujeme léčebnou, léčebně rehabilitační a ošetřovatelskou péči pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění, a to až do té doby nebo v těch případech, pokud tuto péči nelze poskytovat ambulantně a pacienti mohou zpět do domácího prostředí. Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení. tvoří přechod mezi péčí poskytovanou ve zdravotnickém zařízení a návratem zpět do domácího prostředí, případně do jiného vhodného zařízení poskytujícího sociální péči. Například u seniorů je to na období, než rodina po nemoci zajistí místo v domově pro seniory, pakliže jej senior potřebuje. Takový klient už nepotřebuje zdravotnickou péči, ale zároveň už také není schopný zvládnout péči sám o sebe a domů se již vrátit nemůže,“ vysvětlil primář Podkrušnohorské nemocnice následné péče Petr Myšák. Rekonstrukce prostor vyjde na 1 700 tisíc Kč bez DPH. „Dostali jsme 1 300 tisíc Kč od města, zbytek musíme doplatit ze svého rozpočtu. Město má zájem na posilování sociální péče v Litvínově, a proto naše aktivity podporuje. Na vybavení se pokusíme získat dotace,“ doplnila Hana Sošková. Podle ředitelky Krušnohorské polikliniky bude díky nově vzniklým lůžkům zcela porytá potřeba Litvínova pro tuto formu péče. Krušnohorská poliklinika už provozuje 40 sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení. Celkem jich tak bude v Litvínově k dispozici až 52. Péče na takovém lůžku je hrazena z prostředků klienta a dále z prostředků MPSV jakožto příspěvku na péči dle kategorie soběstačnosti klienta.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!