Většinu nákladů za demolici bloku 31 uhradí stát

0
261

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo městu Mostu přiznání dotace na likvidaci zchátralého obytného domu 31. Most tak na likvidaci obdrží státní dotaci ve výši 80 % způsobilých výdajů, maximálně však do výše 10 milionů Kč.

Dům v posledních letech chátrá a je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. Byla v něm kompletně demontována všechna technická a technologická zařízení včetně elektroinstalace. Rozhodnuto proto bylo o jeho likvidaci s tím, že zdemolován bude do úrovně jednoho metru pod terén, suterénní prostory budou zasypány inertním materiálem a celý prostor bude následně upraven zeminou a zatravněn. Zbylé dva bloky 34 a 35 město Most prodalo společnosti Mostecká bytová, která ve spolupráci s městem připravuje projektovou dokumentaci na jejich rekonstrukci a následné využití.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!