Z jednání Zastupitelstva města Litvínova

0
452
Dotace pro gymnázium

Bez diskuzí navýšili zastupitelé dotaci pro Gymnázium T. G. Masaryka. Na oslavy 70. výročí od svého vzniku dostalo gymnázium 50 tisíc korun. Protože ale o dotaci požádalo po termínu, kdy se mají žádosti podávat, museli zastupitelé schválit výjimku.

Na demolici ubytoven vyšší částka

Dalších 501 tisíc korun schválili zastupitelé uvolnit na demolici ubytoven U Bílého sloupu a následnou úpravu pozemku. Samotná demolice se prodraží o 100 tisíc korun, protože při odstraňování základových pasů byla nalezena železobetonová konstrukce ve tvaru „L“, zasahující až pod úroveň původních základových pasů. Jedná se pravděpodobně o v minulosti provedené dodatečné zpevnění základů stavby proti jejímu poklesu vzhledem k jílovitému podloží. Dalších 400 tisíc korun bude využito na revitalizaci zeleně v této části města.

Závěrečný účet schválili bez výhrad

Bez výhrad a připomínek schválili zastupitelé závěrečný účet města za rok 2016. V loňském roce získal Litvínov na daních o 13,72 procent více, než bylo plánováno v upraveném rozpočtu, tedy 312 762 000 Kč. Plnění příjmů za rok 2016 činí 505 265 240 Kč. Čerpání výdajů za rok 2016 činí 394 849 240 Kč. Saldo příjmů a výdajů za rok 2016 je ve výši 110 416 000 Kč. Přebytek vykazuje také provozní rozpočet. V loňském roce získalo město 52 678 730 Kč na dotacích na již realizované akce. Kapitálový rozpočet vykazuje přebytek ve výši 10 718 820 Kč. Dobrou finanční kondici města z posledních pěti let pozitivně ovlivnila změna rozpočtového určení daní, která městům přinesla více peněz z vybraných daní do rozpočtů. V posledních pěti letech se naopak snížil výnos ze skládky Celio. „Před pěti lety to bylo ještě 31 miliónů korun, v posledních třech letech je to už o třetinu méně,“ uvedla Jana Lanková. Město přišlo také o výnosy z hazardních her, které představovaly průměrně 15 miliónů korun a město je rozdělovalo jako dotace na sport a kulturu. Nezařazovalo je ale do rozpočtu.

Dohoda s ALLKONEM

Bez výhrad také zastupitelé odsouhlasili písemnou dohodu se společností ALLKON, kterou město žalovalo kvůli nezaplacené pokutě za nedodržení termínu dokončení stavby. Po vleklých dohadech nakonec město ustoupilo od žaloby, protože podle vyjádření právníka města byla velká pravděpodobnost, že Litvínov soudní spor nevyhraje a bude muset navíc zaplatit soudní výlohy stavební firmě. Na prodloužení termínu dokončení stavby mělo totiž zásadní podíl také město. Žalobu o pokutu více než 3 milióny korun tak město stáhne, stavební firma se na oplátku vzdá nároku na uhrazení soudních výloh.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!