Ústecký kraj je připraven nabídnout pomoc sociálním službám

0
139

Ústecký kraj je připraven nabídnout pomoc sociálním službám s nadregionální či celostátní působností. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž opozdilo s vyplácením finanční podpory těmto sociálním službám a kraj si je vědom, že tato skutečnost představuje pro mnoho poskytovatelů zásadní problém ve stabilitě financování. Nabízí jim návratnou finanční výpomoc.

Výpadek financování je nejvíce kritický pro služby poskytované bez úhrady, proto poskytovatelé těchto služeb s působností na území Ústeckého kraje mohou kraj požádat o návratnou finanční výpomoc. Žádat lze na úhradu nákladů za měsíce leden až duben 2023 za účelem zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb.
Žadatelem může být obec či jakákoliv právnická nebo fyzická osoba za podmínek zákona č. 250/2000 Sb. Podpořeny budou registrované sociální služby působící v Ústeckém kraji, na které jejich poskytovatelé obdrželi Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby pro rok 2023.
Bližší informace naleznete přílohou této zprávy. Žádost musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje osobně, poštou, datovou schránkou, nebo elektronickou podatelnou. Aby mohly být žádosti projednány v orgánech kraje během měsíce února, je nutné podat žádost nejdéle v termínu do pátku 3. února 2023 včetně.
Druhy sociálních služeb poskytovaných bez úhrady:
 • odborné sociální poradenství
 • raná péče
 • telefonická krizová pomoc
 • tlumočnické služby
 • krizová pomoc
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • terénní programy
 • kontaktní centra
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • intervenční centra
 • služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby
 • sociálně terapeutické dílny
 • sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!