V Litvínově bude hmyzí hotel

0
1780

Schola Humanitas požádala město (zřizovatel školy) o schválení žádosti o podporu na projekt „Interaktivní hmyzí centrum“ v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji. Cílem projektu je vybudovat v areálu Scholy Humanitas interaktivní tzv. hmyzí centrum, resp. hmyzí hotel s pozorovatelnami, informativními tabulemi, didaktickými hracími prvky a dalšími biotopy bezobratlých, které představují ideální a komplexní nástroj pro praktickou aktivní výuku entomologických témat s lektorem pro třídní kolektivy ze širokého okolí. Záměr vychází z dlouholeté poptávky školních zařízení po ekologických výukových programech (EVP) zaměřených velmi často na hmyz. Výjimečností hotelu a celého hmyzího centra bude jeho interaktivnost a názornost. Hmyzí hotel bude možné díky instalaci dodatkových výukových prvků, sbírek a kukátek navštěvovat celoročně, tedy i přes zimní období. Projekt by měl být zahájen v květnu a ukončen v říjnu letošního roku. Celkové náklady projektu jsou 162 tis. Kč, požadovaná dotace je ve výši 129 tis. Kč, spoluúčast školy je 33 tis. Kč a bude hrazena z rezervního fondu školy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!