Kam má město investovat 6 miliónů? Může vybrat občan!

0
593

MOST K LIDEM aneb VYBÍREJTE PROJEKT PRO ROK 2017

Město Most vyčlení v rozpočtu na rok 2017 částku 6 milionů Kč na projekt nebo projekty, které si můžete vybrat vy, občané. Máte tak možnost vybrat projekt – investiční akci, který se bude na vaše přání realizovat v příštím roce. Stačí využít anketní lístek. Vyberte z níže uvedených možností oblast, do níž si myslíte, že by mělo město Most investovat peníze. Zaškrtnout můžete pouze jednu oblast z nabízených třinácti možností. Anketa končí 10. 1. 2017. Chceme dát našim občanům možnost podílet se na řízení města. Pokud o tento způsob zapojení se do výběru projektů projeví zájem, určitě se k podobné anketě vrátíme i v dalším období,“ říká primátor Mostu Jan Paparega.

  • Úprava veřejných prostranství

rekonstrukce nebo rozšíření veřejného osvětlení

oprava chodníků

oprava silnic

péče o městskou zeleň, parky

  • Školství a sociální oblast

opravy a rekonstrukce v domovech a penzionech pro seniory

opravy a rekonstrukce v základních školách včetně hřišť

opravy a rekonstrukce v mateřských školách včetně hřišť

  • Doprava a bezpečnost

výstavba parkovišť nebo rozšíření odstavných stání

úprava přechodů pro chodce

rekonstrukce zastávek městské hromadné dopravy

rekonstrukce podchodu

  • Sport a volný čas

oprava nebo rozšíření dětských hřišť

vybudování sportoviště

Anketní lístek odevzdejte do 10 1. 2017 do Turistického informačního centra (přízemí budovy magistrátu, vchod zvenku vedle vchodu do obřadní síně, otevírací doba od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin). Hlasovat můžete také prostřednictvím ankety na facebooku. Za vaši účast děkujeme! Anketa je anonymní, ale pokud chcete, můžete uvést údaje o své osobě, pohlaví, věk a část Mostu, v níž žijete. Výsledky ankety se dozvíte v Mosteckých listech, na webu města (www.mesto-most.cz) a facebooku města (https://www.facebook.com/StatutarniMestoMost/), v tištěném týdeníku Homér a na www.homerlive.cz.

Dobrovolné údaje o účastníkovi ankety:

Pohlaví…………….

Věk ……………….

Bydliště (stačí uvést např. sídliště Liščí Vrch apod.) …………………….

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!