Z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje

0
844
Ústecký kraj bude vracet uměleckou sbírku

Krajští zastupitelé se neshodli na nových podmínkách manželů Petra Zemana a Evy Kunstové, kteří v roce 2016 darovali Ústeckému kraji vysoce ceněnou uměleckou sbírku. Ta má svým charakterem světový význam. Manželé žádali o dodatek ke smlouvě, kterým trvali na nové a zcela zásadní podmínce. Tou měla být povinnost kraje vybudovat v této souvislosti novou galerii se sídlem v Žatci spolu s povinností zřídit za tímto účelem novou příspěvkovou organizaci. Dodatek však obsahoval i další práva a povinnosti dárců i obdarovaného, konkrétně například právo dárců konzultovat s krajem veškeré budoucí kroky při zřizování nové galerie. Protože zastupitelé dodatek neschválili, dojde k rozvázání původní darovací smlouvy.

Kraj podpořil své rodinné stříbro

V roce 2016 začal Ústecký kraj s realizací programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, v rámci kterého finančně podporuje nejvýznamnější akce v celokrajském měřítku. „Tyto aktivity si zasluhují úctu a společenský význam a kraj má zájem se s nimi identifikovat a pomoci tak nejen zachovat, ale dalším generacím i předávat tyto tradice,“ uvedl ve své zprávě zastupitelům vedoucí kanceláře hejtmana Ústeckého kraje Luboš Trojna. Do rodinného stříbra patří mimo jiné Czech Truc Prix na mosteckém autodromu, jejíž finanční přínos pro region je podle statistik Czech Tourism 40 miliónů korun. O takovou částku by region přišel, pokud by se akce nekonala. Z programu tak byly podpořeny mimo jiné právě mostecký autodrom 500 tisíci korunami, nebo mostecký hipodrom stejnou částkou.

Ocenění Ústeckého kraje

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o udělování ocenění Ústeckého kraje v loňském roce.

V roce 2017 bylo uděleno celkem 28 Záslužných medailí Ústeckého kraje a 16 Medailí hejtmana Ústeckého kraje. K slavnostnímu předání Záslužných medailí Ústeckého kraje a části Medailí hejtmana Ústeckého kraje došlo v Severočeském divadle v Ústí nad Labem u příležitosti oslav ukončení 2. sv. války. Medaile hejtmana Ústeckého kraje byly několika laureátům předány u příležitosti akcí jako Traumatologická konference v Ústí nad Labem a Adventní koncert v Mostě. Spolu s medailí obdrželi všichni ocenění také pamětní list.

Obědy pro děti do škol hradí kraj

Zastupitelé schválili příspěvek jeden milión korun pro společnost WOMEN FOR WOMEN. Ta poskytuje pomoc rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, avšak aktivně přistupují k řešení svých problémů. Cílem projektu organizace je zajistit dětem těchto rodičů pravidelnou kvalitní stravu a vypěstovat zdravé stravovací návyky. „Základním kritériem pro zahájení spolupráce je, že se rodiče o své děti starají, komunikují se školou a svou tíživou situaci aktivně řeší. V minulosti jsme se rozhodli nežádat o podporu v rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento program je totiž zaměřen pouze na děti z rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi. Tato dávka je ale určena na zajištění základních potřeb, tedy i na jídlo a obědy dětí ve školách by z ní měly být hrazeny. Dáváme přednost podpoře dětí těch rodičů, kteří se ocitají v tíživé životní situaci, jsou zaměstnaní, avšak jejich příjmy se blíží k hranici životního minima bez nároku na jakékoliv sociální dávky. Proto jsme se rozhodli podporovat organizaci WOMEN FOR WOMEN,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Klika. Ve školním roce 2016/2017 podpořila organizace v Ústeckém kraji 60 základních škol a 576 dětí v celkové výši 2 000 537 Kč. V současném školním roce 2017/2018 se do aktivit projektu prozatím zapojilo 54 základních škol, z nichž bylo podpořeno 643 dětí v celkové výši 2 651 488 Kč.

Fond Ústeckého kraje podpoří i Meziboří

Meziboří získalo z Fondu Ústeckého kraje 300 tisíc korun na rekonstrukci toalet v místním kulturním zařízení. Současné toalety jsou v nevyhovujícím stavu. Po rekonstrukci vznikne v obou podlažích kulturního zařízení bezbariérové WC. Dámský házenkářský klub Baník Most získal z krajského fondu 400 tisíc korun na účast v Evropských pohárech v letošním roce. Na projekt Bezpečně do školy poslali zastupitelé podporu 500 tisíc korun. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost všech žáků prvních tříd při cestě do školy. Součástí projektu je speciální osvětová kampaň pro řidiče a balíček bezpečnostních prvků pro děti. Projekt v minulých letech probíhal i v jiných krajích České republiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!