Zastupitelé v Litvínově schvalovali peníze na sport, sociální služby i kulturu

0
285

Dotace pro SPORTaS, Krušnohorskou polikliniku nebo ATTIC Litvínov schválili na posledním jednání litvínovští zastupitelé. Dále se mimo jiné rozhodli nepokračovat v projektu Místního akčního plánu, nekoupili Jávu na litvínovském nádraží a desítky minut diskutovali o prodeji pozemku za rodinnými domy.

Zastupitelé schválili uzavření smluv s příjemci investičních a neinvestičních dotací na rok 2018. Krušnohorská poliklinika tak dostala od města 350 tisíc korun na výměnu podlahových krytin v penzionu Vodní. Sportovní klub Table tenis club Litvínov dostal 520 tisíc korun na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu Klubu seniorů Bílý sloup, kde stolní tenisté mají své zázemí. Tělovýchovná jednota Kopisty za 245 tisíc korun od města opraví vstupní dveře a únikový východ ve své sportovní hale. ATTIC Litvínov získal od města 100 tisíc korun na ozvučení a osvětlení klubu. Nejvíce si ale z posledního zastupitelstva odnesl SPORTaS Litvínov. Ten si sáhl na 2 750 tisíc korun na opravy ve sportovní hale, v Citadele i na koupališti.

Krušnohorská poliklinika čerpá dotace od kraje

Zastupitelé také schválili výjimku pro Krušnohorskou polikliniku, které poskytli neinvestiční dotaci na sociální služby, konkrétně na pečovatelskou službu a Domov pro seniory. O dotaci společnost požádala až po termínu, který je stanoven v pravidlech pro poskytování dotací. Krušnohorská poliklinika v závěru loňského roku požádala o dotaci na registrované sociální služby Ústecký kraj a získala 4,1 mil. korun. O to nižší je proto dotace, kterou nyní poskytuje Krušnohorské poliklinice město Litvínov oproti minulým letům. „Je dobře, že Litvínov přihlásil svou Krušnohorskou polikliniku do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje,“ reagoval na poděkování vedení města za krajskou dotaci náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, v jehož gesci sociální služby jsou.

Místní akční plán vzdělávání je pro Litvínov administrativní zátěží

Diskuze se rozpoutala při projednávání bodu o pokračování projektu Místní akční plán vzdělávání II z vyhlášené výzvy MŠMT. Město Litvínov realizovalo první část projektu v letech 2016 a 2017. Do druhé části projektu se už ale zaměstnancům města nechce. „V projektu jsou zpřísněné podmínky, je to příliš velké administrativní zatížení jak pro úředníky, tak i pro pedagogické pracovníky, kteří musí být do projektu zapojeni. Organizačně je realizace projektu velmi náročná a složitá. Odbor školství by musel přijmout další dva pracovníky, kteří by se zabývali pouze realizací tohoto projektu. Negativa v tomto případě převyšují nad pozitivy,“ obhajovala nezájem města o pokračování v realizaci projektu místostarostka Erika Sedláčková s tím, že zájem o pokračování projektu už deklarovala MAS Naděje. „Pokud chceme v budoucnosti čerpat dotace z ministerstva školství, měli bychom v projektu pokračovat. V projektu jsou peníze na osobní náklady, můžeme zaměstnat projektové manažery. Pokud bude projekt realizovat MAS Naděje, stejně se nevyhneme nadměrnému zatížení našich pedagogů. Nepředpokládám ani, že by MAS měla zdroje na předfinancování projektu,“ snažil se nezájem města o projekt zviklat Martin Klika. Zastupitelé mu ale nedali za pravdu.

Jávu Litvínov zatím nekoupil

Diskuze se rozpoutala při jednání o odkoupení restaurace Jáva na litvínovském nádraží. Znalecký posudek odhadl cenu objektu a pozemku pod ním na 6 500 tisíc korun. V současné době připravuje město renovaci nádraží na nový dopravní terminál. Restaurace Jáva by byla skvrnou na nové tváři moderního nádraží. „Výkup není nezbytně nutný, můžeme připravit projektovou dokumentaci na dopravní terminál i bez pozemku, na kterém restaurace stojí. Pokud by ho ale město vlastnilo a mohlo využít, vznikl by prostor pro zázemí a ucelení celého terminálu,“ uvedl vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. Martin Klika pak liknavé kolegy zastupitele upozornil na možnost, že majitel Jávy v objektu na novém nádraží zřídí ubytovnu. Zastupitelstvo rozhodlo pořídit nový znalecký posudek na cenu objektu a pozemku a předložit majiteli restaurace svou nabídku.

Pozemky za rodinnými domy jádrem sváru

Dlouhá diskuze se rozpoutala při projednávání prodeje pozemků za rodinnými domy v ulici Žižkova. O stejný pozemek požádali dva lidé. První z nich má pozemek už několik let v pronájmu, pečuje o něj a v Litvínově bydlí. Druhá žadatelka dům zdědila, podle některých zastupitelů o něj ani o pozemky v okolí nepečuje, v Litvínově nebydlí a nemovitost nabízí k prodeji. Pozemek, o kterém měli zastupitelé rozhodnout, se ale nachází za domem této žadatelky. „O pozemek se řádně staráme, tři roky platíme za jeho pronájem, iniciovali jsme změnu územního plánu a jako jediní jsme ji také zaplatili. Objekt v našem sousedství naopak chátrá a majitelka se o pozemky nestará,“ uvedl jako argument, proč by mělo zastupitelstvo prodat pozemek jeho rodině, Vladimír Vyhlas. Druhá žadatelka o pozemek se na jednání zastupitelstva nedostavila. „Není spravedlivé prodat pozemek někomu, kdo se o něj nestará, v Litvínově ani nebydlí a chce si koupí pozemku jen spekulativně zvýšit cenu nemovitosti, které se hodlá zbavit. Měli bychom vyhovět našim občanům, kteří tu bydlí, o majetek se starají a platí navíc za pronájem,“ apeloval na zastupitele Daniel Volák. „Má logiku přičlenit pozemek k domu, za kterým je. Spravedlivé je prodat každému tu část pozemku, která přiléhá k jeho nemovitostem,“ oponoval Jiří Fedoriška. Nakonec dali zastupitelé většinově za pravdu jemu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!