Ústecký radiologický den se konal již poosmé

0
196

Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovy nemocnice uspořádala v prostorách výletního zámečku Větruše osmý Ústecký radiologický den.

Záštitu nad prestižní nadregionální konferencí převzal předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák, kterého zastoupil generální ředitel společnosti Petr Fiala.

„Osmý ročník nadregionální konference Ústecký radiologický den dokazuje, že jde o prestižní a vyhledávanou akci, které se účastní specialisté napříč Krajskou zdravotní i odborníci z celé České republiky. Při této příležitosti musím poděkovat emeritnímu primáři Milouši Dernerovi, který v roli koordinátora péče pro radiodiagnostiku pomáhá radiologům ve všech pěti našich nemocnicích dále se vzdělávat a je jejich odborným rádcem,“ uvedl při zahájení konference Petr Fiala.

„Letošní radiologický den byl tematicky zaměřen na zobrazování na magnetické rezonanci a je reakcí na postupnou instalaci těchto přístrojů do všech nemocnic Krajské zdravotní. Tímto se Ústecký kraj zařazuje mezi velmi dobře vybavené regiony v rámci České republiky. Magnetická rezonance je nenahraditelná v diagnostice řady onemocnění a lepší dostupnost této metody zkvalitňuje poskytovanou léčebnou péči. Akce bohatě splnila cíl, kterým bylo předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti. Historicky nejvyšší počet účastníků včetně lékařů z jiných krajů je dokladem atraktivnosti zvoleného programu,“ zhodnotil konferenci její odborný garant Filip Cihlář, přednosta Radiologické kliniky.

Radiologická klinika je nelůžkové pracoviště, které poskytuje základní i specializovanou diagnostiku a miniinvazivní léčbu pomocí zobrazovacích metod pacientům nemocnice, Ústeckého kraje a podle potřeby i pacientům z jiných oblastí republiky. Klinika má tedy nadregionální charakter v diagnostické i léčebné péči. Klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii. Je součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči např. Komplexního cerebrovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!